Dodge (BEEP) uit 1944 Laat je rijden met een Willys MB Jeep uit WO II Willys MB uit WO 2

 

1 Home

2 Algemene info

3 Routes

4 JeepTour en
    De Zonnebloem

5 Fotogalerij

6 Linksverstegenmichel @gmail.com

 

JeepTour steunt   , Sevenum.

De visie van de Zonnebloem is dat zij een waardevolle bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd zodanige fysieke beperkingen kennen dat sociaal isolement dreigt.

Daartoe bieden een groot aantal vrijwilligers van de Zonnebloem persoonlijke aandacht en een gedifferentieerd activiteitenpakket deze groep mensen binnen onze samenleving aan.
Denkt U aan huisbezoeken, winkelen, vervoer, dagactiviteiten, en aangepaste vakanties.

JeepTour wil helpen en steunt van harte deze activiteiten en wil daarbij zo kort mogelijk bij deze doelgroep staan.
Vandaar dat wij gekozen hebben voor financiële steun aan de Zonnebloem in Sevenum, de thuisbasis van JeepTour.
Door het maken van een tocht met onze Jeep levert ook U een significante bijdrage aan de Zonnebloem te Sevenum en maakt U daardoor mede mogelijk dat de gasten van de Zonnebloem van hun tochten en activiteiten kunnen blijven genieten.

De ZonnebloemDe ZonnebloemDe Zonnebloem